Představení

Mějte jasná data při rozhodování do čeho právě investovat. Vycházet z přesných hodnot a mít se o co opřít je v investicích základ. Náš model založený na principech umělé inteligence vám zjednoduší výběr akcií.

Nástroj slouží pro stavbu akciového portfolia, jehož cílem je dlouhodobě dosáhnout vyššího poměru výnosu a rizika než je na trhu. Model se zaměřuje na americké indexy DJIA, SP100, SP500 a Russel 2000 a umožňuje zvolit investiční (rebalanční) horizont jako den, týden, měsíc, tři měsíce či půl roku. Model je založen na analýze makroprediktorů – v případě firem pak na analýze specifických prediktorů – a jejich následné bayesovské selekci.

Typy prediktorů

Firemně-specifické prediktory: Model používá fundamentální (firemně-specifické) prediktory a makroekonomické prediktory. Statistické veličiny firemně-specifických proměnných zahrnují momentum, statistické charakteristiky, zobchodovaný objem, indikátory technické analýzy, dividendový výplatní poměr a autoregresní faktory. Fundamentální firemně-specifické proměnné zahrnují poměrové finanční ukazatele, tržní kapitalizaci, dividendový výnos a další.

Makro-prediktory: Yahoo indexy, výnosy akciových indexů, realizovaná volatilita, indexy dluhopisového trhu, míry finanční aktivity, bankovní ukazatele, měnová data, zaměstnanost, domácí produkt, mezinárodní obchod a další.

Metody

Cílem je vyvinout model, který odhaduje normalizovaný výnos sledované akcie. Model obsahuje devět dílčích modelů, které jsou odhadovány pomocí kros-sekční analýzy na datasetu velikost NxT a testovány pomocí ridge regrese, elastic net regrese, dopředných neuronových sítí s kontinuálním výstupem, elastic net logistickou regresí a dopřednými neuronovými sítěmi s binárním výstupem.

Výsledky

Průměrný přepočtený roční výnos dosahuje výše 17.69 %, zatímco maximální pokles hodnoty aktiv dosahuje výše -13.72 % v testovaném období 2008 – 2020. Výběr statisticky významných proměnných a testování je tzv. „full-sample“, takže nedochází k přetrénování modelu.

Shrnutí

Výsledky ukazují vyšší výnosovou míru než v porovnání s benchmarky (akciové indexy DJIA a S&P500). Aktuálně je model vylepšován prostřednictvím bayesiánské selekce statistických významných prediktorů (s očekávaným pozitivním výnosem).

Využití v praxi

Stockpicking Model doporučuje nejvhodnější akcie pro sestavení long&short portfolia. V našem vlastním portfoliu držíme v pozici Long (spekulujeme na růst) vždy 20 akcií, u kterých předpokládáme největší růst, a 20 akcií v pozici Short (spekulujeme na pokles), u kterých očekáváme největší pokles. Nižší počet akcií v rámci testování dosahoval vyšší výkonnosti, ale zároveň větších propadů, a naopak. 40 akcií bylo proto zvoleno jako ideální portfolio.

Long pozice kupujeme za přibližně 750 USD (tedy pokud například akcie Apple Inc. [AAPL] stojí 351 USD, kupujeme 2 akcie za 702 USD), Short pozice za přibližně 500 USD. Portfolio rebalancujeme vždy jednou měsíčně. Vybíráme z indexu S&P 100, zahrnujícího akcie 100 největších na burze obchodovaných podniků v USA.

Výkonnost v reálném provozu představujeme v tabulce. Za první měsíc ostrého provozu jsme dosáhli 5 % zhodnocení.

Vyloučení odpovědnosti

Model byl vyvinut ve spolupráci se společností CCF RESEARCH, a.s., Mendelovou univerzitou v Brně a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Uživatelům dáváme k dispozici analytický report, jakožto výstup vyvíjeného software pro analytiky na kapitálových trzích. V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Neposkytujeme žádné finanční služby. Bezplatně jsou výstupy poskytovány z důvodu ověření zájmu o tento typ služby a další vývoj uživatelsky přívětivějších aplikací v oblasti nástrojů pro koncové uživatele typu B2C.

Vyzkoušet

Výkonnost portfolia dle provedeného backtestu

Graf je linearizovaný. To znamená, že jsou vybírány všechny zisky a dále je investován pouze počáteční kapitál.